Voldsudøvere

Her finder du tal og informationer om voldsudøvere i Danmark.

Viden om voldsudøvere

I Danmark er der kun få tilbud, der direkte henvender sig til voldsudøveren. I Lev Uden Vold mener vi, at der er brug for støtte og rådgivning både til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd.

Rapporten Klienterne, volden og effekten af behandlingen fra Dialog mod Vold fra 2020 (1) viser, at en stor andel af voldsudøverne selv tidligere er blevet udsat for vold. Faktisk er det hele 71 procent af voldsudøverne i behandling, der selv har oplevet vold i barndommen.

Flere tal fra rapporten:

  • Hos Dialog mod Vold er 93 procent af de voldsudøvere, der kommer i behandling, mænd. 7 procent er kvinder.
  • 41 procent af udøverne er vokset op i hjem med misbrug. 32 procent med familiemedlemmer, der begik kriminalitet.
  • 48 procent var udsat for mobning, da de gik i skole.
  • 26 procent af udøverne har et misbrug (alkohol eller stoffer). Det er opgjort efter, om de drikker mere end anbefalet af Sundhedsstyrelsen eller selv har svaret, at deres forbrug af alkohol bør nedsættes, at de bruger hash flere gange om ugen, at de bruger medicin som rusmiddel eller har et forbrug af euforiserende stoffer.
  • 74 procent har udøvet fysisk vold, og 54 procent har udøvet psykisk vold.

Ifølge Dialog mod Volds rapport fra 2018 Karakteristik af voldsudøvere (2) har man særlig stor risiko for selv at udøve vold i voksenlivet, hvis man som barn har overværet sin mor blive udsat for vold, end hvis det fx er ens søskende eller en selv, der udsættes for volden.

(1) Klienterne, volden og effekten af behandlingen. Dialog mod Vold. 2020.

(2) Karakteristik af Voldsudøvere. Dialog mod Vold. 2018.

Se vores liste over behandlingstilbud til voldsudøvere i forbindelse med vold i nære relationer.

Tryk her for at komme væk fra denne side