Børn og unge, der oplever vold

”Det kan være rigtig svært for mange børn og unge, der har oplevet voldsomme ting i deres familie, at fortælle og sætte ord på deres oplevelser og følelser. Måske, fordi de ikke er sikre på, at andre vil forstå dem” (Mig og min (særlige) rygsæk, Lev Uden Vold, 2019).

En undersøgelse om psykisk vold fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd[1] viser, at det er mindst lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som hvis barnet selv er udsat for volden.

Det kan bl.a. føre til dårlig trivsel, dårligere præstationer i skolen, lavere livschancer og kroniske sygdomme.

Nogle af børnene fra Lev Uden Volds børnegruppe siger:

  • ”Det er som om, mit hoved er fyldt med antenner, og jeg opfatter alting, fordi jeg hele tiden prøver at forudse, hvornår der mon kommer et nyt skænderi”.
  • ”Jeg prøver virkelig ikke at tænke på de gange, min mor og far har været oppe at slås, men nogle gange fylder tankerne alligevel alt for meget”.
  • ”Jeg er bange for, at når jeg tænker tilbage på min barndom, kan jeg kun huske konflikterne og skænderierne”.

Læs mere om Lev Uden Volds efterværnsgrupper.

Mere og bedre hjælp tidligt

En rapport fra Dialog mod Vold [2] viser, at tre ud af fire voldsudøvere i behandling selv har oplevet vold i barndommen. Der er derfor en stor risiko for selv at blive udsat for eller udøve vold i voksenlivet, hvis man som barn oplever vold i hjemmet.

”Det er uhyre vigtigt at hjælpe børn, der vokser op med vold tæt på livet, til at bearbejde de traumer, de har været udsat for, så de ikke fører volden med sig ind i voksenlivet. Vold sætter dybe spor og kan blive til generationsvold, hvis vi ikke bearbejder voldens traumer i tide. Derfor skal børn, der vokser op med vold tæt på livet, have hjælp hurtigst muligt, så vi undgår, at volden reproduceres”, siger sekretariatschef i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

Læs mere om børn og vold her.

Hvad kan jeg gøre?

Har du brug for hjælp eller rådgivning om et barn, der har vold tæt på livet? Ring anonymt døgnet rundt til Lev Uden Volds hotline på tlf. 1888 og få hjælp og rådgivning.

Læs mere om vores hotline her.

Er du selv et barn, der har brug for at tale med en voksen om konflikter og vold i familien? Så kan du ringe eller sende en sms til Børnetelefonen på tlf. 116111. Læs mere her.

På vores hjemmeside har vi også samlet en masse nyttig viden om vold mod børn og unge og øvelser til børn udsat for vold, deres forældre og fagfolk på området.

Alt sammen for at sikre, at flere børn og unge bliver fri af volden tidligt.

Du kan bl.a. læse gode råd til de voksne fra børn og unge i Lev Uden Volds efterværnsgruppe.

Du kan også købe vores bog Mig og min (særlige) rygsæk og bruge den i arbejdet med børn og unge, der oplever vold i familien, eller downloade udvalgte øvelser fra bogen.

[1] Psykisk vold mod børn i hjemmet. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020.

[2] Karakteristik af voldsudøvere i behandling – barndommens skygger rækker ind i voksenlivet. Dialog mod Vold, 2018

Tryk her for at komme væk fra denne side