Børn og vold

Her finder du tal og informationer om børn og vold i familien.

Børn vidne til vold i hjemmet 

En undersøgelse af SFI fra 2016 viser, at 17 procent af børn i 8. klasse er blevet udsat for vold fra forældrene en eller flere gange det seneste år (1).

En anden undersøgelse fra 2020 om psykisk vold af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at det er mindst lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som hvis barnet selv er udsat for volden (2).

Det kan føre til dårligere helbred på lang sigt i form af angst, depression, PTSD og selvskadende adfærd.

Vold i hjemmet kan også have konsekvenser for barnets adfærd. Mange børn bliver mere aggressive, hyperaktive og har sværere ved at håndtere følelser og sociale situationer. Ligesom børnene kan have sværere ved at koncentrere sig og klare sig i skolen.

Kampagnefilm - børn vidne til vold under coronakrisen

I en kampagnefilm med Mødrehjælpen sætter vi fokus på børn, der er vidne til vold i hjemmet under coronakrisen, og hvor man kan søge hjælp og rådgivning som fagperson eller pårørende.

”Alle børn fortjener en sund og tryg opvækst. Derfor skal vi som fagperson, nabo, søskende og venner handle på en mistanke tidligt, før volden får omfattende konsekvenser for børn, der vokser op med vold tæt på livet. Det håber vi, filmen er med til”, siger sekretariatschef i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

”Børn er særligt hårdt ramt i denne tid. Og børn, der lever i hjem med vold, er blandt de allermest udsatte. De har ingen steder at flygte hen. Ingen, der ser dem. Ingen åndehuller. Og volden stiger og bliver mere voldsom lige nu. Derfor har vi et ansvar for at reagere som venner, naboer, familie og fagpersoner”, siger vicedirektør i Mødrehjælpen, Trine Schaldemose.

Find mere hjælp til børn hos Mødrehjælpen her.

Børn udsat for vold

Ifølge statistikken er 3-4 børn i hver skoleklasse udsat for fysisk vold derhjemme (1).

Desværre viser en undersøgelse fra SFI, at kun 18 procent af de børn, der har svaret ja til at være blevet udsat for vold i hjemmet, har fortalt om volden til nogen (1). Hvis ikke volden opdages af andre som fx skolepersonale, myndigheder osv., er der stor risiko for, at de ikke får den hjælp, de har brug for.

En undersøgelse fra Børnerådet (3) peger på, at hvert fjerde barn i 7. klasse (28 %) i 2012 blev udsat for mindre grov fysisk vold som skub, rusk eller riv i håret, og at knap hvert tiende barn (9,4 %) blev udsat for grov fysisk vold som slag med hænder, slag med genstande og spark.

Af undersøgelsen fra SFI fremgår det også, at 8 procent af børnene har været udsat for psykisk vold fra minimum én forælder (1). Den psykiske vold kan udmønte sig i, at barnet bliver ignoreret i flere dage, bliver kaldt grimme ting eller truet. Derudover har næsten hvert tiende barn kendskab til, at deres søskende bliver udsat for fysisk eller psykisk vold.

I Lev Uden Vold vil vi ikke acceptere vold mod børn. Derfor arbejder vi for at hjælpe hele familien til et liv uden vold. Både mor, far og børn.

Personer, der er udsat for vold eller udøver vold, deres pårørende og fagfolk kan få rådgivning om vold i nære relationer hos vores nationale hotline og hos vores juridiske rådgiver.

(1) Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016. SFI – Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, 2016.

(2) Psykisk vold mod børn i hjemmet – Et vidensgrundlag. Af Mai Heide Ottosen, Signe Frederiksen & Sofie Henze-Pedersen, VIVE. 2020.

(3) Analyse: Børns rapportering af vold i hjemmet. ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET · NR. 2/2017 · 4. ÅRGANG · JUNI 2017.

Tryk her for at komme væk fra denne side