Børn og vold

Her finder du tal og informationer om børn og vold i familien.

Fysisk, psykisk og seksualiseret vold mod børn

En undersøgelse af Børns Vilkår fra 2022 estimerer, at omkring 22 % af børn i 8. klasse har været udsat for fysisk vold i hjemmet det seneste år (1). Det svarer til, at der i en 8. klasse med 28 elever i gennemsnit sidder omkring 6 børn, der har været udsat for fysisk vold i hjemmet i løbet af det seneste år.

Undersøgelsen viser også, at omkring 23 % af elever i 8. klasse har oplevet psykisk vold indenfor det seneste år (1).

VIVE har i 2016 lavet en undersøgelse, hvor de gennem spørgeskemaer har spurgt til, om børn i 8. klasse har været udsat for en række forskellige handlinger, der kan defineres som vold eller seksuelle overgreb. Her svarer, at 1,4 % af de unge, at de har oplevet mindst én uønsket seksuel hændelse fra et familiemedlem på et tidspunkt i livet. Det gælder for 0,5 % af drengene og 2,2 % af pigerne (3)(5).

Børn der er vidne til vold

En undersøgelse fra 2020 om psykisk vold af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at det er mindst lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som hvis barnet selv er udsat for volden (2).

Selv når børn ikke er direkte vidne til volden, kan de være opmærksomme på, at volden forekommer. Det kan fx være, hvis de kan høre, hvad der sker, eller at de efterfølgende får fortalt, hvad der er sket, eller de observerer enten fysiske eller psykiske tegn hos den, der har været udsat for vold. En dansk undersøgelse, der har undersøgt børn på krisecentre, viser, at størstedelen af børnene havde oplevet hændelser med vold (2).

En spørgeskemaundersøgelse blandt børn fra 2016 estimerer, at 4 % har oplevet vold mellem deres forældre indenfor det seneste år. 10 % af børnene har overværet forældrenes fysiske vold mod søskende (3).

En årsrapport fra 2022 over Lev Uden Volds nationale hotline viser, at blandt de voldsudsatte, der henvender sig til hotlinen, har 47 % børn i hjemmet. Halvdelen af disse børn udsættes også for vold – enten direkte, eller indirekte, ved at være vidne til vold i familien (4).

Opsporing af vold i hjemmet

Det er vigtigt at opspore vold i hjemmet, da volden kan have negative konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Det kan føre til dårligere helbred på lang sigt i form af angst, depression, PTSD og selvskadende adfærd.

Det kan være svært for personer omkring barnet at opspore vold i hjemmet. En ny undersøgelse om vold i hjemmet fra 2023 af Børns Vilkår viser, at i 2019 og 2020 oplevede 1.550 børn under 18 år at blive udsat for vold fra en eller flere forældre eller stedforældre, hvor episoden blev anmeldt til politiet og førte til en sigtelse (5). Desværre viser undersøgelsen at knap fire ud af ti (38 %) af de 1.550 børn oplevede, at ingen voksne omkring dem reagerede på en bekymring ved at underrette kommunen i året op til voldsepisoden. Der var heller ingen igangværende kommunal indsats for barnet eller dets familie (6).

Undersøgelsen viser også, at for 43 % af børnene havde voksne reageret på en bekymring for dem og underrettet kommunen. Men kommunen havde ikke iværksat støtte og hjælp til barnet eller familien (6).

(1)Vold mod børn i Danmark, Børns Vilkår. 2022.

(2) Psykisk vold mod børn i hjemmet – Et vidensgrundlag. Af Mai Heide Ottosen, Signe Frederiksen & Sofie Henze-Pedersen, VIVE. 2020.

(3) Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016. Af Helene Oldrup, Mogens Nygaard Christoffersen, Ida Lykke Kristiansen & Stine Vernstrøm Østergaard, VIVE. 2016.

(4) Lev Uden Vold Årsrapport 2022, Lev Uden Vold. 2022.

(5) Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn. Af Mai Heide Ottosen & Sofie HenzePedersen, VIVE. 2021.

(6) Vold i hjemmet - Får vi øje på det, og får børnene den rette hjælp?, Børns Vilkår. 2023.

Tryk her for at komme væk fra denne side