Tal og fakta om vold

Tal og fakta om vold i nære relationer i Danmark

Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 5,5 procent kvinder over 16 år angiver at have været udsat for fysisk eller psykisk partnervold i 2021. Det samme gælder for 4 procent af mændene (1). 

En anden omfangsundersøgelse viser, at 3,4 procent af den voksne, danske befolkning har været udsat for mindst én af fire partnervoldsformer i 2020. Det gælder for 4,5 procent af kvinderne og 2,4 procent af mændene (2).

I begge undersøgelser er psykisk partnervold den hyppigst oplevede voldsform blandt både kvinder og mænd, hvilket stemmer overens med tidligere danske undersøgelser.

En årsag til variationer i omfangsundersøgelsernes resultater kan ligge i metodiske forskelle. Blandt andet varierer det, hvordan der spørges til voldserfaringer i de forskellige omfangsundersøgelser. 

På de øvrige sider herunder, kan du finde flere informationer og tal om vold i nære relationer.
Læs om voldsudsattevoldsudøverebørn og vold samt om de samfundsøkonomiske omkostninger.

(1) Vold og overgreb i Danmark 2021. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (2022)

(2) Partnervold i Danmark 2020. VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2022)

 

Tryk her for at komme væk fra denne side