Voldsudsatte børn under Coronakrisen

| Mødrehjælpen | København | 2021 |

Coronakrisen har forværret, forstærket og eskaleret situationen i mange hjem med vold. Også for børn i skilsmissefamilier har krisen og nedlukningen øget konflikterne.

Det viser en ny undersøgelse blandt Mødrehjælpens rådgivere og behandlere.

Undersøgelsen belyser konsekvenserne af coronakrisens nedlukninger og restriktioner for børn, der lever i hjem med højkonflikt og vold – både i brudte familier og i familier, hvor forældrene stadig bor sammen.

Mødrehjælpens undersøgelse og analyse bygger på to datakilder:

  • Interviews med ni socialrådgivere, psykologer og børneterapeuter fra Mødrehjælpen.
  • Kvantitative data fra 399 forældre, der har kontaktet Mødrehjælpens åbne rådgivning fra 1. maj – 1. november 2020 på grund af vold.

Læs hele undersøgelsen her.