Vold og seksuelle krænkelser

∣ Laura Deen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Sanne Pagh Møller, Bjarne Laursen∣ Danmark ∣ Statens Institut for Folkesundhed, SDU ∣ 2018 ∣

Rapporten Vold og seksuelle krænkelser afdækker omfanget og udviklingen af fysisk vold og seksuelle overgreb.

Ligesom rapporten også afdækker omfanget af seksuelle krænkelser samt analyserer erfaringer med digitale seksuelle krænkelser.

Rapporten undersøger både fysisk vold generelt samt fysisk partnervold.

Rapporten er lavet på opdrag fra Ligestillingsafdelingen og består af henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.

Find hele rapporten her. 

Tryk her for at komme væk fra denne side