Vold i nære relationer: omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark

∣ Karin Helweg-Larsen∣ Statens Institut for Folkesundhed, i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke∣ Danmark ∣2012∣

En kortlægning af vold og partnervold i Danmark.

Kortlægningen er basseret på syv indikatorer, der er udviklet under det danske EU-formandskab i 2002 og er et redskab til at beskrive partnervold i medlemslandende.

Rapporten er en opfølgning på to tidligere rapporter fra 2004 og 2007.

Læs hele rapporten her.