Undersøgelse: Vold og overgreb i Danmark 2021

| Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet | Odense | 2022 |

Rapporten kortlægger omfanget og udviklingen af vold og partnervold i Danmark.

Undersøgelsen måler på både fysisk, psykisk og seksuel vold, samt vold og uønsket seksuel opmærksomhed og skønner blandt andet, at 5,5 procent af kvinder (ca. 118.000) og 4,0 procent af mænd (ca. 83.000) over 16 år har været udsat for fysisk og/eller psykisk partnervold i 2021.

Samtidig viser rapporten, at antallet af kvinder, der er udsat for fysisk vold, er faldet fra estimeret 38.000 i 2017 til 24.000 kvinder i 2021. Antallet af mænd, der er udsat for fysisk partnervold, har ikke ændret sig og er på ca. 20.000.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Du kan downloade rapporten her.

Tryk her for at komme væk fra denne side