Undersøgelse om vold i nære relationer 2022

| Socialstyrelsen | Odense | 2022 |

I rapporten belyses karakteristika ved personer, som modtager en indsats hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud målrettet vold i nære relationer, og den vold, de har været udsat for. 

Resultaterne viser overordnet, at respondenterne har været udsat for mange forskellige
voldsformer, men at særligt psykisk vold og fysisk vold er hyppigt forekommende.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, mænd og ledsagende børn og unge på kvindekrisecenter, mandekrisecenter, eller som modtager rådgivningsforløb hos ambulante tilbud til voldsudsatte personer. 

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Du kan downloade rapporten her

Tryk her for at komme væk fra denne side