Undersøgelse: Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

| Lev Uden Vold | København | 2022 |

Rapporten er en undersøgelse af ofres erfaringer med magtanvendelse, modstand og følger af seksualiserede overgreb baseret på interview med fagpersoner

For at nuancere den kollektive forståelse af seksualiserede overgreb i den danske befolkning og sikre, at ofre mødes på hensigtsmæssig vis af fagpersoner og pårørende giver
undersøgelsen indsigt i forskellige måder, som seksualiserede overgreb kan blive udøvet
på.

Undersøgelsen henvender sig til fagpersoner, som gennem deres arbejde kan møde personer, der har været udsat for seksualiserede overgreb som voldtægt, men ikke arbejder specialiseret med området, og som ønsker at få mere viden om seksualiserede overgreb. Derudover er rapporten også relevant for politikere og forskere.

Undersøgelsen er gennemført og udarbejdet fra maj 2021 til februar 2022 og bygger på interview med 13 fagpersoner i Danmark, der møder ofre for seksualiserede overgreb.

Undersøgelsen er tilrettelagt, gennemført og ledet af videnskonsulent Nathalie Weih i samarbejde med studentermedhjælper Julie Enevoldsen og chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen.

Videnscenterchef Louise Glerup Aner er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.

Du kan downloade hele undersøgelsen her.

Tryk her for at komme væk fra denne side