Undersøgelse: Holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder i Danmark

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| Als Research | København | 2024 |

Undersøgelsen sætter tal på danskernes holdninger til psykisk partnervold, fx forskelle i forhold til køn og alder, samt holdninger til at modtage hjælp fra pårørende og myndigheder. Mere specifikt belyser undersøgelsen voksne danskeres holdninger til psykisk partnervold gennem en meget åbenlys case og en lidt mindre åbenlys case.

Undersøgelsen viser blandt andet, at: 

  • Der er forskel på holdninger til psykisk vold begået mod hhv. mænd og kvinder.
  • Yngre voksne er mindre tilbøjelige end ældre voksne til at kunne genkende tydelige tegn på
    psykisk vold i parforholdet, ligesom de i mindre grad har øje for voldens negative følger.
  • Tilbøjeligheden til at mene, at ofre for psykisk vold bør anmelde volden til politiet – og
    tilliden til at politiet vil betragte volden som ulovlig – er forholdsvis lav.

Undersøgelsen er udarbejdet af Als Research og gennemført i samarbejde med underleverandøren Voxmeter A/S med støtte fra Paul Lyngbye.

Download undersøgelsen her


Tryk her for at komme væk fra denne side