Typer af drab i Danmark

|Justitsministeriets forskningskontor ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

Rapporten analyserer drabssager i Danmark fra 2012-2017. Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • 23 procent af drab i perioden fra 2012-2017 er begået af en partner.
  • Tre ud af fire ofre for partnerdrab er kvinder.
  • Ser vi på motivet for drabene, handler det i de fleste tilfælde om jalousi og separation.
  • Sammenlignet med det generelle billede af gerningsmænd er det ganske få, der begår partnerdrab, som er erklæret psykisk syge eller tidligere dømt for kriminalitet.

Læs rapporten ”Typer af drab i Danmark”.