Sociale problemer hos voldsudsatte personer - en tematisk undersøgelse om vold i nære relationer

| Socialstyrelsen | Odense | 2022 |

Publikationen undersøger sociale problemer hos kvinder og mænd udsat
for vold i nære relationer.

Undersøgelsen indikerer overordnet, at voldsudsatte personer på en række områder har sociale udfordringer ud over at være udsat for vold i nære relationer. Den peger samtidig på, at dette kan have betydning for, hvilken hjælp og støtte de voldsudsatte personer har behov for, både under opholdet på et kvindekrisecenter eller mandekrisecenter, men også efter indsatsen.

Undersøgelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen. 

Du kan downloade undersøgelsen her

Tryk her for at komme væk fra denne side