»Så et frø« Hvad alle bør vide om vold i familien, og hvordan du kan hjælpe

|Chris Poole og Lene Johannesson ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

Udgivelsen Så et frø - Hvad alle bør vide om vold i familien, og hvordan du kan hjælpe vil klæde civilsamfundet bedre på til at tage en aktiv rolle i at nedbringe antallet af kvinder, mænd og børn, der lever med vold i familien.

Den er tiltænkt alle, som er interesserede i området, eller som hører til netværket omkring en voldsudsat familie.

Udgivelsen er en vejviser i, hvordan vi alle kan spille en konstruktiv rolle i at hjælpe vores medmennesker til et liv uden vold i familien.

Bogen er støttet af Oak Foundation, Denmark.

Læs hele udgivelsen Så et frø - Hvad alle bør vide om vold i familien.