Rapport: Vold i barndommen. Voksne danskeres erfaringer med vold i barndomshjemmet

| Lev Uden Vold | København | 2023 |

Rapporten giver viden om voksne danskeres erfaringer med vold i barndommen, herunder omfanget af vold fra forældre, og hvordan voldserfaringerne varierer mellem aldersgrupper. Rapporten viser blandt andet, at historiske forskelle i opdragelsesnormer og lovgivning kommer til udtryk gennem forskelle i voldserfaringer mellem generationer. 

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’, som Danmarks Statistik har gennemført for Lev Uden Vold. ’Vold i Danmark 2021’ er den første af sin art i Danmark, hvor en nationalt repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udelukkende omhandler danskernes erfaringer med vold. Mere end 16.000 respondenter har besvaret spørgeskemaet. 

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af videnskonsulent Jonathan Salka, chefkonsulent Katrine Bindesbøl Johansen og med analysebistand fra Christiane Præstgaard Dolmer. Chef for viden og formidling, Louise Glerup Aner, er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.


Download rapporten her

Download metodedesignet bag ’Vold i Danmark 2021’

Tryk her for at komme væk fra denne side