Rapport: Vold gennem livet. En undersøgelse af sammenhænge mellem vold i barndomshjemmet og partnervold i voksenlivet

| Lev Uden Vold | København | 2023 |

Rapporten viser, at voksne danskere, som har været udsat for vold af deres forældre i barndommen, i højere grad end andre udsættes for eller udøver partnervold i voksenlivet. Vold i barndomshjemmet øger altså risikoen for partnervold i voksenlivet.

Særligt for de knap ti procent af befolkningen, som har været udsat for flere former for vold af deres forældre, er risikoen for at opleve partnervold i voksenlivet forøget. Samtidig er det ikke alle, som har oplevet vold i barndomshjemmet, der også oplever partnervold i voksenlivet. Her opsummerer rapporten fire forhold, som kan forebygge, at vold i barndommen fører til partnervold i voksenlivet.

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’, som Danmarks Statistik har gennemført for Lev Uden Vold. ’Vold i Danmark 2021’ er den første af sin art i Danmark, hvor en nationalt repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udelukkende omhandler danskernes erfaringer med vold. Mere end 16.000 respondenter har besvaret spørgeskemaet. 

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af videnskonsulent Jonathan Salka, chefkonsulent Katrine Bindesbøl Johansen og med analysebistand fra Christiane Præstgaard Dolmer. Chef for viden og formidling, Louise Glerup Aner, er overordnet ansvarlig for undersøgelsen.

Undersøgelsen er støttet af TrygFonden og Ole Kirk’s Fond.


Download rapporten her

Download metodedesignet bag ’Vold i Danmark 2021’

Tryk her for at komme væk fra denne side