Rapport: Undersøgelse om vold i nære relationer 2023

| Social- og Boligstyrelsen | Odense | 2023 |

Undersøgelsen, der er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse i 2021 og 2022, præsenterer resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der modtager hjælp hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre, og ambulante rådgivningstilbud.

I undersøgelsen belyses tre overordnede emner:

  • Forekomsten af forskellige voldsformer og hyppigheden og varigheden af vold
  • Forekomsten af fysiske og psykiske voldshandlinger
  • Forekomsten af vold mod ledsagende børn og unge.

Læs om undersøgelsen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside her.


Download rapporten her

Download bilagsrapporten her

Tryk her for at komme væk fra denne side