Rapport: Stereotype forestillinger om voldtægt og holdning til samtykke

| Det Kriminalpræventive Råd | København | 2023 |

Rapporten undersøger blandt andet forestillinger om voldtægt og holdninger til samtykke.

Mens de fleste danskere er enige i, at sex skal være baseret på samtykke, viser undersøgelsen, at hver tredje dansker har svært ved at aflæse samtykke, hvis det ikke udtrykkes med ord. Mange unge har svært ved at vurdere, om den anden samtykker - og for eksempel aflæse samtykke gennem kropssprog fremfor ord.

Tvivlen gælder særligt de unge mænd mellem 16 og 20 år. Her svarer 40 procent, at de finder det svært at afgøre, om de har fået samtykke eller ej, hvis det ikke udtrykkes verbalt.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Det Kriminalpræventive Råd. 


Download rapporten her

 

 

Tryk her for at komme væk fra denne side