Rapport: Psykisk vold i hjemmet. En analyse af børn og unges erfaringer med psykisk vold og det at være vidne til vold mellem voksne

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| Børns Vilkår | København | 2024 |

Rapporten undersøger psykisk vold i nære relationer, med særligt fokus på vold mellem de
voksne i hjemmet som et aspekt af psykisk vold mod barnet.

Rapporten viser blandt andet, at børn, der oplever vold mellem de voksne i hjemmet, klare sig dårligere end deres jævnaldrende på en række punkter.

Konklusioner fra rapporten:

  • Hvert fjerde barn fra hjem med indikationer på vold mellem de voksne har ikke gennemført folkeskolens fulde afgangsprøve.
  • Børnene har desuden et højere skolefravær, opnår et lavere karaktergennemsnit og er oftere end deres jævnaldrende mistænkt for lovovertrædelser. 
  • Mere end hver tiende elev i en 8. klasse, angiver at have oplevet vold mellem de voksne i hjemmet. Størstedelen (76 pct.) af de elever har også selv været direkte ofre for vold i hjemmet.

Rapporten fra Børns Vilkår er bl.a. baseret på en registeranalyse blandt 7.564 børn under 18 år, der i 2019 og 2020 enten boede på et kvindekrisecenter, boede i husstand med en voksen sigtet for vold mod en anden voksen i husstanden, eller som havde mindst to underretninger på sig med bekymring om ”et højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne”.

Download rapporten her


Tryk her for at komme væk fra denne side