Rapport: Partnervold i Danmark 2020

| VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd | Lev Uden Vold | København | 2022 |

På baggrund af SHILD-data fra 2020 indkredser denne rapport, hvor udbredt partnervold er i den voksne, danske befolkning. Rapporten tager udgangspunkt i indikatorer på fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold. 

Rapporten er en opdatering og udbygning af 'Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning' en tidligere undersøgelse om partnervold, som VIVE udgav i 2018.

Rapporten viser, at 4,5 pct. af de kvindelige respondenter og 2,4 pct. af de mandlige respondenter har oplyst, at de har været udsat for mindst én partnervoldsform inden for det seneste år. Rapporten estimerer på baggrund af dette, at ca. 82.000 kvinder (mellem 74.000 og 89.000) og 43.000 mænd (mellem 37.000 og 50.000) årligt
er udsat for partnervold. 

Undersøgelsen er udarbejdet af VIVE og rekvireret og finansieret af Lev Uden Vold.

Du kan downloade rapporten her

 

Tryk her for at komme væk fra denne side