Rapport om indbyrdes vold i parforhold

∣ Sarah Bøgelund Dokkedahl & Ask Elklit ∣ Danmark ∣ Nationalt Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet ∣ 2018 ∣

Rapporten undersøger indbyrdes vold i parforhold. Indbyrdes vold betegner den vold, mænd og kvinder udøver mod hinanden – enten samtidigt eller forskudt.

I følge rapporten bliver kvinder udsat for den groveste og mest alvorlige vold i parforhold. Samtidig peger rapporten på, at indbyrdes vold, hvor både kvinder og mænd udøver vold, er den mest udbredte voldsform i voldelige parforhold. Samt at kvinderne her er en anelse hyppigere voldelige.

Rapporten om indbyrdes vold er udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet for ligestillingsministeren. Dialog mod Vold har stået for kontakten til de par og fagpersoner, der er blevet interviewet til rapporten.

Find hele rapporten her.

Tryk her for at komme væk fra denne side