Rapport: Nordisk viden om partnervold mod mænd - et litteraturstudie

| Lev Uden Vold | København | 2021 |

Litteraturstudiet er baseret på en systematiseret litteratursøgning efter danske, svenske, norske og finske undersøgelser i en række udvalgte forskningsdatabaser suppleret med kædesøgning, hvor der findes litteratur gennem referencer i artikler, rapporter og undersøgelser på området.

Formålet med litteraturstudiet er at undersøge, hvilke undersøgelser og vidensopsamlinger der findes i Norden om partnervold mod mænd med henblik på at beskrive det eksisterende nordiske vidensgrundlag samt at identificere, hvor der er behov for mere viden.

 

Læs hele rapporten her.