Rapport: Når mænd udsættes for vold i nære relationer - en undersøgelse af voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre

| Lev Uden Vold | København | 2022 |

Rapporten 'Når mænd udsættes for vold i nære relationer' giver nye indsigter i omfanget og karakteren af den vold i nære relationer, som mænd på herberger og mandekrisecentre har været udsat for. Rapporten estimerer, at omkring 400 mænd årligt må forlade deres hjem for at tage ophold på herberger og mandekrisecentre som følge af at have været udsat for vold i nære relationer.

Rapporten er bestilt af Social- og Ældreministeriet og udarbejdet af Marie Nymand Frederiksen, Mathilde Lykkemark Leth, Rasmus Hjorth og Louise Glerup Aner.

Du kan downloade hele rapporten her og resuméet her.

Tryk her for at komme væk fra denne side