Rapport: Mænd udsat for partnervold – et pilotstudie blandt danske praktikere med perspektiver fra skandinavisk forskning og praksis

| Lev Uden Vold | København | 2021 |

Det kan være svært for mænd at blive set og anerkendt som ofre for partnervold, og en del af forklaringen er den traditionelle opfattelse af, at mænd skal kunne klare sig selv og ikke må vise sårbarhed. Konsekvensen kan både være, at voldudsatte mænd ikke opsøger hjælp, og at de ikke bliver mødt med den rette støtte, når de gør det. Det er blandt konklusionerne i nye rapporter fra Lev Uden Vold.

Fysisk partnervold rammer anslået 19.000 mænd i Danmark hvert år. Tallet er mindst dobbelt så højt, hvis man tæller psykisk partnervold med. Til trods for de høje tal er det et område, der stadig ikke er særlig grundigt belyst. Og så er det område, der præges af sejlivede forestillinger om, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være udsat for partnervold.

Lev Uden Vold har udgivet rapporten, "Mænd udsat for partnervold", der er en kvalitativ undersøgelse baseret på en interviews med både praktikere og forskere med viden på området. Pilotstudiets formål har været at undersøge, hvilke erfaringer danske praktikere har med mænd udsat for partnervold, og perspektivere disse til skandinaviske forskeres og praktikeres erfaringer med partnervoldsudsatte mænd.

 

Læs hele rapporten her.