Rapport: Går vold i arv? En kvalitativ undersøgelse af betydningen af vold i opvæksten for familielivet som voksen

| Lev Uden Vold | København | 2023 |

Om og hvordan vold kan gå i arv, er kun sparsomt belyst i Danmark. Formålet med denne rapport er derfor at undersøge, hvilke forhold der har betydning for, om vold i opvæksten gentager sig i voksenlivet. 

Undersøgelsen er baseret på interview med 16 kvinder og mænd, der i spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’ angiver at have været udsat for vold i barndommen. Rapporten finder fire forhold i respondenternes liv, der fungerer forebyggende, fordi de tilsammen og over tid begrænser de følgevirkninger, som kan øge risikoen for vold i voksenlivet.

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af videnscenterchef Louise Glerup Aner, videnskonsulent Mathilde Leth, praktikant Nanna Westerø Thorbjørnsen og chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen, der har fungeret som projektleder.


Download rapporten her. 

Tryk her for at komme væk fra denne side