Rapport: Danskernes erfaringer med sexistisk adfærd og omgivelsernes reaktioner

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| VIVE | København | 2024 |

Undersøgelsen belyser 16-50-åriges erfaringer med uønsket seksuel opmærksomhed indenfor for et etårs horisont samt om omgivelserne gør noget for at stoppe den uønskede adfærd.

Undersøgelsen viser, at seksuel chikane og sexisme sker bredt i hele samfundet - og at det særligt er unge som er udsatte. Kvinder er mere udsatte for alvorlige hændelser som fx seksuel tvang eller trusler - og det sker oftest fra en fremmede i det offentlige rum.

Udvalgte fakta fra undersøgelsen:

  • Kvinder er mere udsatte for alvorlige hændelser, som seksuel tvang. Kvinder er særligt udsatte for hændelser på offentlige eller halvoffentlige steder (44 procent) og for uønsket seksuel opmærksomhed fra en fremmed.
  • Over halvdelen (53 pct.) af de 16-17-årige kvinder har oplevet hændelser, som har karakter af seksuel tvang fx uønskede befamlinger, trusler eller seksuelle overgreb. Blandt de jævnaldrende mænd er den tilsvarende andel 29 pct.
  • Kvinder har, syv gange så hyppigt som mænd, oplevet, at nogen har piftet eller fløjtet efter dem på en uønsket måde.
  • Kvinder har dobbelt så hyppigt (30 pct.) som mænd (14 pct.) oplevet, at tilstedeværende vidner greb ind for at stoppe den uønskede hændelse.
  • For både mænd (28 pct.) og kvinder (42 pct.) er det hyppigst en fremmed, som stod bag den mest alvorlige hændelse.
  • Over halvdelen af danskerne mener, at seksuel chikane er noget eller meget udbredt i Danmark.
  • 16 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne er overvejende eller meget enige i, at personer, der er udfordrende påklædt, selv er skyld i, at andre tager på dem eller kommer med seksuelle bemærkninger.

Undersøgelsen er rekvireret og finansieret af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet på vegne af Alliancen mod seksuel chikane. 

Download undersøgelsen her


Tryk her for at komme væk fra denne side