Rapport: Børn og unges erfaringer med at fortælle om vold og seksuelle overgreb

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd | København | 2024 |

Formålet med rapporten er at belyse børn og unges erfaringer med at gøre opmærksom på eller fortælle om vold og seksuelle overgreb med fokus på at identificere, hvilke mekanismer der kan fremme eller omvendt hindre, at børn og unge fortæller om deres oplevelser, samt afdække børnene og de unges oplevelser med
håndteringen af sagerne.

Rapporten bygger på kvalitative interview med 20 børn og unge i alderen 12-25 år. 

  • Børnene og de unges forløb med at gøre opmærksom på eller fortælle om deres
    oplevelser kan inddeles i tre faser: erkendelsesfasen, opsporingsfasen og håndteringsfasen. 

  • Børnene og de unge giver i interviewene en række råd til, hvordan fagpersoner og
    rammerne omkring kan understøtte samtaler om overgreb. Rådene samles i rapporten under ti opmærksomhedspunkter.

Download rapporten her


Tryk her for at komme væk fra denne side