Rapport: Anmeldelsestilbøjelighed i sager om vold og seksualforbrydelser

| Justitsministeriets Forskningskontor | København | 2022 |

Rapporten undersøger omfanget af og årsager til, at borgere undlader
at anmelde kriminalitet, herunder vold, psykisk vold, voldtægt og øvrige seksuelle krænkelser.

Baggrunden for undersøgelsen er ”Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi
2021-2023”, hvor det fremgår af aftaleteksten, at der i aftaleperioden skal gennemføres
en sådan undersøgelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at en af de hyppigst angivne årsager til ikke at anmelde vold, er bekymringen for at anmeldelsen ikke vil føre til noget, eller at politiet ikke kan/vil gøre noget.

Rapporten er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor. 

Du kan downloade rapporten her

Tryk her for at komme væk fra denne side