Psykisk partnervold - en kvantitativ kortlægning

|Mai Heide Ottosen & Stine Vernstrøm Østergaard∣ Danmark ∣ VIVE ∣ 2018 ∣

Denne undersøgelse belyser på baggrund af data fra SHILD-undersøgelsen for første gang, hvor mange mænd og kvinder der årligt udsættes for psykisk partnervold.

Desuden kobler den udsathed for psykisk partnervold til andre partnervoldsudtryk og bagvedliggende baggrundsforhold, som giver indblik i, hvem der er udsat for psykisk partnervold, og hvordan de trives.

Læs hele undersøgelsen om psykisk partnervold her.

Psykisk vold er i undersøgelsen målt ved, om man i løbet af det sidste år dels har været udsat for voldstrusler fra en nuværende eller tidligere partner, dels om man er blevet udsat for nedværdigelser, ydmygelser, latterliggørelse eller konstant kritik af denne.

Undersøgelsen er udført af VIVE og bestilt af Lev Uden Vold.

Tryk her for at komme væk fra denne side