Partnervold under COVID-19

∣ Lev Uden Vold ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

I dette notat kortlægger Lev Uden Vold, hvordan den omfattende nedlukning af Danmark under COVID-19 har påvirket karakteren af partnervold og mulighederne for at søge og få hjælp for voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn.

Desuden kortlægges specialiserede organisationer og enkelte myndigheders erfaringer med at tilbyde hjælp til målgrupperne under nedlukningen.

Læs hele notatet Partnervold under Covid-19 her.

På baggrund af korlægningen er der udviklet en række anbefalinger målrettet beslutningstagere såvel som fagfolk og ledere i de specialiserede organisationer og relevante myndigheder.

Anbefalingerne kan anvendes til, hvordan vi som samfund kan optimere vores indsatser på området på nuværende tidspunkt, og hvordan vi kan agere, hvis en tilsvarende situation opstår i fremtiden.

Analysen bygger på interview med 32 fagpersoner fra 25 indsatser som myndigheder, krisecentre og specialiserede ambulante rådgivnings- og behandlingstilbud. Interviewene er suppleret med henvendelsesstatistik fra flere af organisationerne og enkelte myndigheder.

Læs hele notatet Partnervold under Covid-19 her.

Tryk her for at komme væk fra denne side