Litteraturreview om partnerdrab i Danmark 1933-2017

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| Center for Magtanalyse | København | 2022 |

Litteraturreviewet havde oprindeligt til formål at gennemgå og opsummere dansk
litteratur om femicide.

Da der ikke findes dansk litteratur specifikt omhandlende femicide og med det specifikke brug af begrebet, har litteraturreviewet fået et andet fokus. Målet blev i stedet at kortlægge den
eksisterende litteratur, der undersøger og udforsker danske partnerdrab, da forståelsen i publikationen er, at drab på kvinder af tidligere og nuværende partnere kan betegnes som femicide.

Download litteraturreviewet her

Tryk her for at komme væk fra denne side