Kortlægning af psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold

|Helene Oldrup, Sara Andersen, Sofia Kjær, Nina Haggren Nielsen og Cathrine Birk von Rosen ∣ Danmark ∣ Lev Uden Vold ∣ 2018 ∣

Lev Uden Vold har gennemført en kortlægning af den nyeste internationale forskning om konsekvenser af psykisk vold i forhold til psykisk, fysisk og social trivsel.

Kortlægningen er baseret på i alt 38 studier fra perioden 2014-17 og herudover 3 forskningsoversigter for perioden 2005-2013.

Læs hele kortlægningen af psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold.

Her finder du Bilag 2 til kortlægningen.

Studierne peger på en særskilt sammenhæng mellem psykisk vold og henholdsvis angst, depression og PTSD, såvel som generelt mistrivsel.

Studierne peger ligeledes på, at psykisk vold har omfattende psyko-somatiske konsekvenser for den udsatte i form af særligt mavetarm-symptomer.