Klienterne, volden og effekten af behandlingen

∣ Dialog mod Vold ∣ Mette Sophie Holm Volsing og Bjørg Line Rasmussen ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

Rapporten Klienterne, volden og effekten af behandlingen tegner en karakteristik af de udøvere, der kommer i behandling for udøvelse af vold i nære relationer hos Dialog mod Vold. Ligesom rapporten også ser på de udsatte partnere, der deltager i behandlingsforløbet.

Rapporten har fokus på risikofaktorer, volden klienterne har udøvet og er blevet udsat for samt effekten af behandlingsforløbet hos Dialog mod Vold.

Læs hele rapporten her.