Klienterne, volden og effekten af behandlingen

∣ Dialog mod Vold ∣ Mette Sophie Holm Volsing og Bjørg Line Rasmussen ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

Rapporten Klienterne, volden og effekten af behandlingen tegner en karakteristik af de udøvere, der kommer i behandling for udøvelse af vold i nære relationer hos Dialog mod Vold. Ligesom rapporten også ser på de udsatte partnere, der deltager i behandlingsforløbet.

Rapporten har fokus på risikofaktorer, volden klienterne har udøvet og er blevet udsat for samt effekten af behandlingsforløbet hos Dialog mod Vold.

Læs hele rapporten her.

Tryk her for at komme væk fra denne side