Karakteristik af voldsudøvere i behandling

∣ Mette Holm Volsing, Alexandrina Schmidt og Sarah Ballegaard Kristensen ∣ Danmark ∣ Dialog mod Vold - AskovFonden ∣ 2018 ∣

Rapporten 'Karakteristik af voldsudøvere i behandling - barndommens skygger rækker ind i voksenlivet' giver indsigt i voldsudøvernes baggrund, og hvad der fører til vold i nære relationer.

Analysen bekræfter, hvad vi ved fra særligt den internationale forskning, at personer, der har oplevet vold i barndommen er i større risiko for selv at blive voldsudøvere.

Samlet set peger analysen på vigtigheden af at sætte ind tidligt i familier for at forebygge, at børn udsættes for eller overværer vold, hvis vi i fremtiden skal mindske antallet af voldsudøvere.

Find hele rapporten her. 

Tryk her for at komme væk fra denne side