Inspirationshæfte: Erfaringer med efterværnsgrupper

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| Lev Uden Vold | København | 2021 |

Lev Uden Vold har i perioden 2018-2021 faciliteret efterværnsgrupper for tidligere voldsudsatte kvinder og mænd. Inspirationshæftet bygger på erfaringerne herfra og beskriver det metodiske fundament for Lev Uden Volds efterværnsgrupper. Derudover præsenteres opbygningen af efterværnsforløbene samt øvelse, som har været virksomme i Lev Uden Volds efterværnsgrupper.

Vi håber, at andre fagpersoner kan drage nytte af de erfaringer, vi i Lev Uden Vold har gjort os i forbindelse med efterværnsgrupper, og at hæftet kan være med til at inspirere til facilitering af efterværnsgrupper i hele landet. 

Download inspirationshæftet her. 

Tryk her for at komme væk fra denne side