Indledende screeningsrapport om kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer

∣ Socialstyrelsen ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

Socialstyrelsen har netop udgivet en screeningsrapport om ambulante indsatser til kvinder og mænd, som er udsat for vold i nære relationer. Screeningsrapporten fra Socialstyrelsen om ambulante indsatser til kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer har flere formål.

Rapporten vil:

  • Bidrage med viden om voldudsatte, som ikke tager ophold på krisecenter.
  • Formidle viden om ambulante tilbud til voldsudsatte.
  • Præsentere otte kerneelementer for virksomme indsatser til målgruppen.

I tilblivelsen af rapporten er der foretaget interviews med kommuner og indhentet viden fra praksisfeltet blandt danske og nordiske indsatsejere. Ligesom der er foretaget et litteraturstudie.

Hent hele screeningsrapporten her. Og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Som inspiration til, hvordan kerneelementerne kan bruges, er der udarbejdet et eksempel på en indsatsmodel og en tilhørende omkostningsvurdering. Indsatsmodel og omkostningsvurdering kan findes nedenfor.

Modelbeskrivelse: Indsats til kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer.

Initial omkostningsvurdering af indsatsmodel til kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer.


Læs desuden Lev Uden Volds undersøgelse: Partnervold - kommunernes praksis og indsats.