Frivillige i tilbud til voldudsatte personer - tematisk undersøgelse om vold i nære relationer

| Socialstyrelsen | Odense | 2022 |

Rapporten belyser, hvordan frivillige bidrager til tilbud til personer udsat for vold i nære relationer, og hvilken betydning de frivilliges bidrag har for indsatsen. Undersøgelsen viser blandt andet, at frivillige på de interviewede tilbud særligt udfører opgaver inden for områderne omsorg og rådgivning. 

Undersøgelsen belyser samtidig, hvad der lægges vægt på i rekrutteringsprocessen af frivillige til tilbud for personer udsat for vold i nære relationer. 

Undersøgelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen og laves i regi af Undersøgelse om vold i nære relationer, som udgives hvert andet år sammen med udvalgte tematiske undersøgelser. 

Du kan downloade undersøgelsen her

Tryk her for at komme væk fra denne side