Erfaringsopsamling: Partnerskab Mod Vold

| Lev Uden Vold | København | 2024 |

Erfaringsopsamlingen giver et indblik i projektet 'Partnerskab Mod Vold', et samarbejdsprojekt mellem ti danske politikredse og Lev Uden Vold. Her er politiet bindeleddet, som skaber fundamentet for, at borgerne får rådgivning, tidligere end de måske ville have opsøgt den selv. 

Partnerskab Mod Vold bygger bro mellem flere led – fra politiet til Lev Uden Vold og herfra til mange af landets voldsfaglige tilbud.

Rapporten samler op på 1,5 års samarbejde og viser bl.a.: 

  • Fra projektets start i sommeren 2022 og 1,5 år frem har 919 borgere givet samtykke til, at en rådgiver fra Lev Uden Vold må kontakte dem – det er knap 50 samtykker om måneden.
  • Ud af dem gennemførte Lev Uden Vold en rådgivningssamtale med over halvdelen.
  • Samarbejdsprojektet nedbryder barrierer for at søge rådgivning, når man lever med vold tæt inde på livet.
  • Flere og specielt særligt udsatte borgere får den nødvendige hjælp gennem projektet.
  • En større andel af borgere, der udøver vold, får rådgivning, sammenlignet med rådgivningen på Lev Uden Volds nationale hotline, hvor borgeren selv skal henvende sig (9,6% i forhold til 5,4%)
  • Sammenlignet med den nationale hotline er der lidt færre samtaler (70 % i forhold til 80%), der handler om vold der har stået på over et eller flere år.
  • Hovedparten af samtalerne handler om afklaring af mulighederne for at opsøge hjælp og i halvdelen af samtalerne henvises borgeren til at opsøge hjælp i et ambulant tilbud.

Download erfaringsopsamlingen her


Tryk her for at komme væk fra denne side