Erfaringsopsamling: Forsøgsordning med psykologhjælp til mænd på herberger efter servicelovens §110 og mandekrisecentre

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| Lev Uden Vold | København | 2024 |

Lev Uden Vold har i en forsøgsperiode fra 1. april 2022 til 30. juni 2024 tilbudt mænd udsat for vold i nære relationer og deres børn psykologbehandling. Konkret drejer det sig om mænd, der tager ophold på et mandekrisecenter eller et botilbud på grund af vold i nære relationer. I alt har 180 mænd fået psykologhjælp.

Erfaringsopsamlingen bygger på data om 112 mænd og interview med både mænd og fagpersoner, der på forskellig vis har været en del af forsøgsordningen. Udover at beskrive mændene og den vold, de har været udsat for, samler rapporten erfaringer fra forsøgsordningen, så krisecentre, der fremadrettet skal indskrive mænd, kan bygge ovenpå disse.

Erfaringsopsamlingen viser bl.a.:

  • Hovedparten af mændene har været udsat for vold fra en nuværende eller tidligere partner (85 %), mens en fjerdedel selv har udøvet en form for vold mod deres partner.
  • Alle mændene har været udsat for psykisk vold og 64 % også for fysisk vold.
  • Over halvdelen af mændene har været udsat for vold i barndommen.
  • Mændene oplever bl.a., at psykologbehandlingen giver dem redskaber til at håndtere deres situation, og at de gennem psykologforløb og deres forløb på botilbuddet har fået opfyldt deres behov for hjælp og støtte.
  • Nogle mænd giver udtryk for at have andre behov for hjælp og støtte, hyppigst økonomisk rådgivning (17 %) og dernæst juridisk rådgivning (14 %). Nogle mænd angiver også et behov for en form for efterværn, når de er fraflyttet botilbuddet og har afsluttet deres psykologforløb.
  • Halvdelen af mændene har børn, men kun 2 børn har fået psykologhjælp gennem forsøgsordningen. Det skyldes primært, at børnene sjældent er på botilbuddet, og at det ikke har været muligt at få samtykke fra barnets anden forælder.

    Download erfaringsopsamlingen her 

Tryk her for at komme væk fra denne side