Erfaringsopsamling: Etablering og drift af Nødkrisecenter København

∣ Danner ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

I perioden fra den 6. april 2020 til 15. juli 2020 drev Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet Nødkrisecenter København i forbindelse med COVID19-nedlukningen.

På den baggrund har Danner i et nyt notat samlet erfaringer fra etableringen og driften af nødkrisecentret. I nødkrisecentret levetid havde i alt 23 kvinder og 27 børn ophold på nødkrisecentret.

De overordnede konklusioner fra driften af Nødkrisecenter København er, at:

  • Det var den rigtige beslutning at oprette særlige nødpladser til voldsudsatte kvinder og børn i Københavnsområdet, hvor behovet var særligt stort.
  • Kvinderne på nødkrisecentret har været udsat for meget grov vold.
  • Kvinderne (og deres børn) på nødkrisecentret har været ekstra sårbare med behov for krisecenterfaglig støtte.

Læs alle erfaringer fra Danner her. Find også opsamlingen på Danners hjemmeside.