Erfaringsopsamling: Etablering og drift af Nødkrisecenter København

∣ Danner ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

I perioden fra den 6. april 2020 til 15. juli 2020 drev Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet Nødkrisecenter København i forbindelse med COVID19-nedlukningen.

På den baggrund har Danner i et nyt notat samlet erfaringer fra etableringen og driften af nødkrisecentret. I nødkrisecentret levetid havde i alt 23 kvinder og 27 børn ophold på nødkrisecentret.

De overordnede konklusioner fra driften af Nødkrisecenter København er, at:

  • Det var den rigtige beslutning at oprette særlige nødpladser til voldsudsatte kvinder og børn i Københavnsområdet, hvor behovet var særligt stort.
  • Kvinderne på nødkrisecentret har været udsat for meget grov vold.
  • Kvinderne (og deres børn) på nødkrisecentret har været ekstra sårbare med behov for krisecenterfaglig støtte.

Læs alle erfaringer fra Danner her. Find også opsamlingen på Danners hjemmeside.

Væk fra denne side