Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år

| Center for Seksuelle Overgreb | København | 2020 |

Fokus i undersøgelsen har været på at lave en overordnet kortlægning af demografisk
information om målgruppen. Deriblandt også hvad der har afholdt deltagere fra at søge hjælp
tidligere, og hvad der i sidste ende motiverer dem til at opsøge hjælp lang tid efter voldtægten
er sket.

Deltagernes relation til deres krænker belyses inkl. et særligt fokus på partnervoldtægt
og betydningen for udvikling af posttraumatisk stress.

Slutteligt præsenteres behandlingseffekt og en diskussion af behandlingsrammen. Data er indsamlet gennem screening for posttraumatisk stress (PTSD) og trivsel samt afsluttende evalueringsspørgeskema.

Læs hele rapporten Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år her.