ÅRSSTATISTIK 2019: KVINDER OG BØRN PÅ KVINDEKRISECENTER

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

∣ LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre ∣ Danmark ∣ 2020 ∣

LOKKs årsstatistik 2019 indeholder information om kvinder og børn, som har afsluttet ophold på kvindekrisecentre i 2019.

Læs hele årsstatistikken over kvinder og børn på kvindekrisecenter i 2019 her.

I 2019 har 45 krisecentre deltaget i LOKKs årsstatistik. Heraf to specialiserede krisecentre. Data for de specialiserede krisecentre er opgjort i et separat afsnit.

Årsstatistikken præsenterer data om:

  • Kvindernes basale livssituation og kvindernes ophold
  • Børnenes ophold
  • Henvendelser til krisecentret om rådgivning, plads eller lignende

Baggrund for LOKKs årsstatistik

Mellem 1996 og 2019 samarbejdede LOKK og Socialstyrelsen om planlægning, tematisering, og fortolkning af data, som blev indsamlet af Socialstyrelsen.

I 2018 besluttede Socialstyrelsen at omlægge indsamling og analyse af data om vold mod kvinder og børn, og LOKK har derfor selv stået for indsamling og analyse af 2019 data.

Læs hele årsstatistikken over kvinder og børn på kvindekrisecenter i 2019 her.