Årsstatistik 2017: Kvinder og børn på krisecenter

∣ Socialstyrelsen ∣ Danmark ∣ 2018 ∣

Rapporten udgør en årsstatistik fra 2017 over kvinder og børn på krisecenter.

Læs hele årsstatistikken over kvinder og børn på krisecenter i 2017 her.

Socialstyrelsen indsamler hvert år oplysninger om voldsudsatte kvinder og deres børn, der har haft ophold på et krisecenter. Årsstatistikken rummer udvalgte nøgletal og temaanalyser og giver viden om:
 • Varighed af vold
 • Kvindernes bopælskommune efter krisecenterophold
 • Børnenes alder og køn
 • Børn med gentagne krisecenterophold
 • Typer af vold, som børnene har været udsat for
 • Børnenes voldsudøver
 • Vold, som børnene har været vidne til
 • Ydelser ved henvendelser til krisecentrene
 • Personer, der henvender sig til kvindekrisecentrene
 • Henvendelser om ledig plads
 • Henvisning, når der ikke er ledig plads på kvindekrisecentret
 • Henvisning til anden løsning, når der er ledig plads på krisecentret
Derudover findes der tre temaanalyser:
 1. Kvinder og børn med gentagne krisecenterophold i alt i livet
 2. Voldstyper, som kvinderne og børnene har været udsat for
 3. Kvinders bopæl efter krisecenteropholdet

Læs hele rapporten over kvinder og børn på krisecenter i 2017 her. 

Væk fra denne side