Årsstatistik 2016: Kvinder og børn på krisecenter

∣ Socialstyrelsen ∣ Danmark ∣ 2017 ∣ 

Socialstyrelsen indsamler hvert år oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter for voldsudsatte.
Årsstatistikken rummer udvalgte nøgletal og temaanalyser og giver viden om:
  • opholdslængden for kvinder og børn på krisecenter
  • hvilke typer af vold kvinderne har været udsat for
  • hvor lang tid kvinderne har været udsat for vold
  • kvindernes og børnenes bopælskommuner efter ophold på krisecenter
  • kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter
  • partnervold og voldsudøver
  • kvinders psykiske helbred
  • underretninger om børn på krisecenter.
Årsstatistik 2016 kvinder og børn på krisecenter er lavet på baggrund af oplysninger indhentet fra 42 danske kvindekrisecentre.

Læs hele rapporten over kvinder og børn på krisecenter i 2016 her.