Årsmagasin: Data og indsigter fra Lev Uden Volds rådgivning i 2023

| Lev Uden Vold | København | 2024 |

Lev Uden Volds årsmagasin giver et indblik i, hvad der kendetegner de henvendelser, som Lev Uden Volds nationale hotline og juridiske rådgivning modtog i 2023. Med data, eksempler fra rådgivningssamtalerne og viden fra medarbejdere peger magasinet på de mest dominerende tendenser for året, der gik. 

 Udvalgte nøgletal fra Lev Uden Volds årsmagasin: 

  • 8 ud af 10 samtaler med voldsudsatte og pårørende handler om psykisk vold - samme billede gælder for mennesker, der udøver vold
  • Størstedelen af voldsudsatte (84 %) ringer om vold fra en partner eller tidligere partner – og har levet med volden i et eller flere år
  • 9 ud af 10 henvendelser fra voldsudsatte er kvinder – og flest er mellem 30-39 år
  • 46 % af de voldsudsatte har børn i hjemmet – og over halvdelen af disse børn udsættes for vold, enten direkte, eller indirekte ved at være vidne til vold i familien.
  • Antallet af opkald fra voldsudøvere er steget fra 191 opkald i 2022 til 281 opkald i 2023, svarende til en stigning på 47 %. Voldsudøvere udgår fortsat den antalsmæssigt mindste målgruppe
  • Opkald fra pårørende til voldsudsatte og voldsudøvere er steget med 25 % fra 2022 til 2023 – fra 948 opkald i 2022 til 1.181 opkald i 2023.

Download årsmagasinet her


Tryk her for at komme væk fra denne side