Årsberetning fra hotlinen og pladsoversigten 2020

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| Lev Uden Vold | København | 2021 |

Årsberetningen for 2020 dokumenterer Lev Uden Volds nationale hotline og pladsoversigt, der sikrer direkte hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.

Notatet indeholder en karakteristik af henvendelserne til hotlinen og en gennemgang af belægningsprocenten på landets krisecentre.

Læs hele årsberetningen for 2020 her.