Årsberetning 2020 fra Landsorganisationen for Kvindekrisecentre

|

Kategorier

Alle publikationer , Danske publikationer
|

| LOKK | København | 2021 |

I LOKKs årsberetning for 2020 ser organisationen tilbage på et anderledes år præget af corona-nedlukningen, hvor det alligevel er lykkedes medarbejdere og frivillige på landets kvindekrisecenter at skabe gode og trygge rammer for de kvinder og børn, der i 2020 var på krisecenter.

Det og meget mere kan du læse om i årsberetningen, hvor LOKK bl.a. ser tilbage på årets vigtigste milepæle og årets gang på krisecentrene.

Læs hele årsberetningen for 2020 her.