Igangværende undersøgelser

På denne side kan du læse om Lev Uden Volds igangværende undersøgelser. 


Befolkningsundersøgelsen

Hvad er befolkningsundersøgelsen?

Lev Uden Vold gennemfører fra 2021 til 2023 en befolkningsundersøgelse om danskernes erfaringer med vold i barndommen og vold i voksenlivet. Befolkningsundersøgelsen har to dele:

  1. En national spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 40.000 tilfældigt udvalgte danskere fra 18 år og opefter.
  2. En kvalitativ interviewundersøgelse med cirka 40 mennesker, der har oplevet vold i familien i barndommen, og som derudover enten har oplevet partnervold som voksen, eller ingen vold i familien har oplevet som voksen.

Den nationale spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik fra november 2021 til og med januar 2022. Den kvalitative interviewundersøgelse gennemføres i løbet af efteråret 2022.

 

Hvorfor laver vi en befolkningsundersøgelse?

Formålet med befolkningsundersøgelsen er at undersøge omfanget af vold i nære relationer i barndommen og inden for en 12 måneders periode, samt undersøge hvilke forhold der kan hænge sammen med, om man oplever vold fra nærtstående.

I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt til erfaringer med fysiske, psykiske og seksualiserede voldshandlinger, voldserfaringer i barndommen og voksenlivet, opvækstvilkår, sociale relationer og mulige følger af vold. Vi har også spurgt til, om man har erfaringer med at udøve forskellige former for vold mod en partner.

I de kvalitative interviews vil vi undersøge erfaringer med vold i familien i barndommen, og om sådanne erfaringer har betydning for vold i ens voksne familieliv.

Samlet set vil de to undersøgelser dels vise hvor mange, der har været udsat for forskellige former for vold som børn og som voksne, dels pege på sammenhænge mellem vold i familien i barndommen og i voksenlivet. Det er viden, som kan klæde os bedre på til at opspore og støtte familier, hvor der forekommer vold.

 

Har du fået en invitation til at deltage i et interview?

Hvis du har modtaget en invitation i Eboks fra Danmarks Statistik til at deltage i et kvalitativt interview, skyldes det, at du har svaret på vores spørgeskemaundersøgelse i efteråret/vinteren 2021. Du er blevet inviteret til at deltage, fordi du har svaret, at du har oplevet vold i familien i din opvækst. Hvis du ønsker at deltage i et kvalitativt interview, skal du følge anvisningerne i brevet.

 

Hvordan opbevarer vi interview og de personoplysninger, vi får?

Deltager du i et kvalitativt interview med os, beder vi om informeret samtykke fra dig. Alle data om dig opbevares på et sikret drev, som kun de ansatte, der arbejder med undersøgelsen, har adgang til. I forbindelse med offentliggørelse af undersøgelsen baseret på de kvalitative interviews sikrer vi, at resultater kommunikeres på en måde, der ikke er personhenførbar. Når interviewundersøgelsen er afsluttet, slettes alt personhenførbart datamateriale, medmindre du har givet samtykke til at vi må opbevare dine oplysninger i længere tid, så de kan indgå i Lev Uden Volds videre vidensarbejde.

Et sådant samtykke indhentes kun, når der er et legitimt og lovligt formål med den videre behandling af de pågældende datamateriale. Registreringen og behandlingen er derfor i overensstemmelse med de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, efter databeskyttelsesforordningens art. 5