Psykisk vold

Psykisk vold er et udbredt problem i Danmark. Den seneste undersøgelse viser, at 5,2 % kvinder har oplevet psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner inden for det seneste år, svarende til ca. 112.000 kvinder. Blandt mænd er andelen 3,7 %, svarende til ca. 76.000 mænd (1). 

En anden nyere undersøgelse viser, at 2,9 % af befolkningen har været udsat for psykisk vold gennem det seneste
år; kvinder dog dobbelt så hyppigt som mænd (2).

Nogle af de mennesker, som vi har talt med, siger:

 • ”Jeg ville ønske, han havde slået mig, så havde det været nemmere for mig at finde ud af, at jeg blev udsat for vold”.
 • ”Hun blev ved med at fortælle mig, at jeg var forkert. At hvis jeg bare kunne ændre min personlighed, så ville vi få det meget bedre sammen. I lang tid troede jeg på hende. Det var som at nedbryde mig selv indefra”.
 • ”Jeg var denne her glade pige, men mine forældre kunne slet ikke genkende mig, da jeg kom og besøgte dem sammen med ham, fordi jeg pludselig var helt stille og tilpasset”.

Psykisk vold er meget alvorligt, og derfor stemte alle Folketingets partier ja til at kriminalisere psykisk vold på lige fod med fysisk vold den 1. april 2019.

⇒ Find hele notatet om den nye straffelovbestemmelse om psykisk vold her.

Hvad er psykisk vold?

Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til psykisk vold. Nogle oplever, at den psykiske vold står alene, mens andre oplever, at den psykiske vold blander sig med for eksempel seksuel eller fysisk vold.

Grænserne for psykisk vold kan samtidig være uklare, da voldsformen overlapper med andre former som økonomisk vold, digital vold, negativ social kontrol og stalking.

Det er derfor helt normalt at være i tvivl om, hvad du præcist oplever. Der er dog nogle kendetegn, som du måske kan nikke genkendende til. Det er ofte i forhold til den adfærd og de handlinger, som du kan blive udsat for.

Du kan for eksempel opleve, at du bliver isoleret fra dine venner og familie – eller at du direkte bliver indespærret uden mulighed for at flygte. Du kan også opleve, at du bliver truet. En trussel kan være, at du ikke får lov til at se dine børn, eller at personen vil skade sig selv, hvis du forlader ham eller hende.

Det kan også ske, at du gentagende gange bliver nedgjort og ydmyget ved at blive kaldt øgenavne. Eller at du konstant bliver kritiseret, ignoreret eller beskyldt for usande påstande såsom, at du er utro eller psykisk ustabil.

Forskellige former for psykisk vold

Psykisk vold kan have forskellige alvorsgrader. Hos Lev Uden Vold skelner vi mellem usunde relationer, ikke-strafbar psykisk vold og strafbar psykisk vold.

De usunde relationer kan du genkende ved, at de ofte er meget konfliktfyldte. Samtidig er følelserne tit store og voldsomme, når I diskuterer eller taler sammen. Det kan gøre, at du føler dig utryg og bange i relationen.

De usunde relationer kan ændre sig og blive mere alvorlige, og så kan der være tale om ikke-strafbar psykisk vold eller strafbar psykisk vold. Hvad du oplever, kommer an på voldens karakter og intensitet. Det kan derfor være svært at sætte klare grænser mellem de tre forskellige former.

Derfor præsenterede Lev Uden Vold i oktober 2018 en socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer, der er summen af den adfærd, som er strafbart og den adfærd, som ligger uden for det strafbare område.

Læs mere om den socialfaglige definition her.

Lige meget hvilken voldsform du oplever, skal du dog huske, at du kan få hjælp og rådgivning hos vores hotline på tlf. 1888. Det er nemlig vigtigt at række ud, inden volden måske vokser sig større og altomfattende.

Er du, eller en du kender, udsat for psykisk vold?

Der er altså ikke ét parameter, der afgør, om du er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og nedbrydningen.

Listen nedenunder må du ikke se som en facitliste, men i stedet som eksempler på tegn på psykisk vold. Tegnene kan du bruge til dig selv og din situation. Du kan også bruge dem, hvis du tror, du kender en, som er udsat for psykisk vold.

Tegn på psykisk vold

Det kan være tegn på psykisk vold, hvis din partner:

 • Er jaloux eller besidderisk
 • Kontrollerer eller manipulerer dig.
 • Vil bestemme, hvad du har på, hvad du spiser, eller hvem du ser.
 • Tjekker din mobil eller profiler på nettet.
 • Forsøger at begrænse din kontakt til familie eller venner.
 • Insisterer på altid at vide, hvor du er.
 • Kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre.
 • Truer med at ødelægge dine ting.
 • Ringer tit eller skriver mange beskeder og bliver sur, hvis du ikke svarer med det samme.
 • Vil have sex med dig, selvom du ikke har lyst.
 • Får dig til at føle dig utilstrækkelig.
 • Bander eller råber af dig.
 • Nægter dig viden eller adgang til økonomiske ressourcer – også selvom du beder om det.

Det kan også være tegn på psykisk vold, hvis du:

 • Skal tage særlig hensyn, så han/hun ikke pludselig får et raserianfald eller bliver kold.
 • Har en opfattelse af, at du er blevet svagere – at du engang var stærkere, end du er nu.
 • Isolerer dig fra familie eller venner, fordi du synes, det er lettere.
 • Føler dig forvirret, ked af det og har svært ved at se klart, når du tænker på dit forhold.
 • Gør ting, som du egentlig ikke har lyst til eller føler er rigtigt for at gøre din kæreste tilfreds.

Kilde: NWAWS og Lev Uden Vold

Konsekvenser af psykisk vold

Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser i forhold til både den psykiske, fysiske og sociale trivsel. Konsekvenser, der ikke kun rammer den udsatte, men som også har betydning for eventuelle børn og den udsattes arbejdsevne.

Udover at være skyld i generel mistrivsel hos den udsatte, så er angst, depression og PTSD nogle af konsekvenserne af psykisk vold.

Det pres og og den stress, psykisk vold medfører, resulterer også i et generelt nedsat fysisk helbred og en mindsket forældreevne.

Læs mere om vores kortlægning af konsekvenser af psykisk vold. 

Kampagne om psykisk vold

Lev Uden Vold var fra december 2017 til og med januar 2018 del af en kampagne, der satte fokus på psykisk vold i kæresteforhold blandt unge. Du kan læse mere om psykisk vold på vores kampagneside, hvor du også kan finde en række generelle tegn på psykisk vold.

Har du brug for hjælp og rådgivning?

Vores nationale hotline har åbent hele døgnet - Tlf. 1888

Det er muligt at være anonym. Både kvinder og mænd, voldsudsatte, voldsudøvere, deres pårørende og fagfolk kan ringe.


(1) Vold og overgreb i Danmark 2021Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (2022)

(2) Partnervold i Danmark 2020. VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2022)

Tryk her for at komme væk fra denne side