Hvad er vold?

Hvordan definerer vi vold?

Vold er tit kompliceret og kan være svært at tale om. Nogle gange er det også svært at vide, hvad du egentlig er udsat for.

I Lev Uden Vold vil vi tale åbent om vold og udbrede kendskabet til voldens mange ansigter. På den måde kan vi sammen sætte ord på, hvad vold er – og hvad vi kan gøre for at sikre mere og bedre hjælp.


Sådan definerer vi vold:

Vold kan både være en reel handling eller en trussel mod et andet menneske. Volden kan have til hensigt at krænke en anden persons integritet, at skade eller påføre smerte mod en anden person.
At være vidne til volden, såvel som selv at blive udsat for volden, kan have samme følgevirkninger.
Volden kan udføres i affekt eller være en bevidst handling, som udøves mod en anden person.

Kilde: Socialstyrelsen


Vold er derfor ikke bare én ting. Mange sætter dog lighedstegn mellem vold og fysisk vold, men vold kan være meget andet end blå mærker på kroppen – og du kan være udsat for flere forskellige former for vold på en gang. Den hjælp, du har brug for, afhænger ofte af de voldsformer, du er udsat for.

I Lev Uden Vold arbejder vi særligt med psykisk, fysisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital vold.

Fysisk vold

Psykisk vold

Digital vold

Seksuel vold og voldtægt

Stalking

Materiel vold

Økonomisk vold

Tryk her for at komme væk fra denne side